انار صادراتی ساوه ناباروری را کاهش می دهد

حتما شما می دانید که انار صادراتی ساوه به صورت یک درخت کوچک برگریز رشد می کند و اغلب به صورت درختچه کشت می شود.

ارتفاع آن تا 5 متر می رسد، اما به بلندتر نیز می رسد، تا 3 متر عرض دارد و می تواند چند صد سال قدمت داشته باشد. اجزای گیاه برهنه است.

پوست آن قهوه ای مایل به خاکستری، ابتدا صاف، بعد شیاردار، فلس دار است. شاخه های جوان اغلب مربعی هستند، بعداً به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای، ساقه ای و اغلب به خار ختم می شوند. معمولاً برگریز است اما همیشه سبز است.

حلقه‌های متضاد یا  کل برگ‌ها به دمبرگ و تیغه برگ تقسیم می‌شوند. طول دمبرگ های کوتاه 2 تا 10 میلی متر است.

تیغه برگ ساده، براق، سبز تیره، زیرین کم رنگ تر و مات، مومی مانند چرمی و تا حدی نامتقارن، نیزه ای شکل، بیضی شکل تا بیضی شکل یا مستطیلی با پایه تیغه باریک به طول 2 تا 9 سانتی متر و عرض 1 تا 2 سانتی‌متر و انتهای فوقانی صاف تا نوک گرد یا نوک تیز تا سنبله.

انار

قلم‌ها از بین رفته‌اند،[برگه‌ها به شکل پینه‌ای با ورید مرکزی آشکار است که در سمت بالا فرورفته و در سمت پایین برجسته است. برگهای جوان تا حدودی سبز مایل به قرمز است، در پاییز برگها زرد می شوند.

همچنین شکل های کوتوله بوته ای با ارتفاع تا حدود 1 تا 1.5 متر وجود دارد

دوره گلدهی معمولاً در بهار و تابستان است، در چین بین مارس و جولای، در برخی مناطق 2 تا 3 دوره گلدهی رایج است.

گلهای بی بو به طور نهایی منفرد یا در گروه های کوچک در انتهای شاخه ها هستند. با طول 3.5 تا 7 سانتی‌متر و قطر 3 تا 4 سانتی‌متر گل‌های زنگوله‌شکل نسبتاً بزرگ، عمدتاً هرمافرودیتی یا نر عقیم، پنج تا نه‌برابر با پرینتی دوتایی هستند

. همچنین گلهای میانی، لوله ای، نیمه بارور با سبک کوتاه وجود دارد.

کاسبرگهای پنج تا نه در پایه، چرمی مانند مومی به طول 2 تا 4 سانتی متر و گوشتی معمولاً نارنجی مایل به قرمز تا زرد روشن هستند. قائم و مثلثی شکل، با نوک های کشیده و کاسه گلی به طول حدود 2 تا 3 سانتی متر و عرض تا 1.5 سانتی متر در پایه تشکیل می دهند.

پنج تا نه قرمز، نارنجی، به ندرت سفید. با کاسبرگ های زرد روشن و گلبرگ های آزاد، ژولیده و ظریف، بیضی شکل به طول 1.5 تا 3 سانتی متر و عرض 1 تا 2 سانتی متر با انتهای فوقانی گرد یا صاف است.

تعداد زیادی پرچم (تا بیش از 300 عدد) به صورت دایره ای چیده شده اند و می توانند بر فراز تاج بلند شوند. بساکهای دورسیفیکسن زرد مایل به سفید و پرچمها قرمز مایل به نارنجی هستند. انار خود گرده افشانی یا متقاطع است.