اولین قهوه ترکی که با کشتی به ایتالیا سفر کرد

قهوه ترک سنتی (TTC) ارتباط زیادی با کافئین دارد و به عنوان محرک ذهن و قلب شناخته می شود زیرا به جلوگیری از خستگی کمک می کند. مصرف روزانه TTC به طور طبیعی برای سلامت انسان مفید است مانند ضد سرطان، ضد دیابت، بهبود انرژی، ضد افسردگی، کاهش خطر بیماری قلبی و غیره.

TTC از انواع خاصی از دانه‌های قهوه عربی (ACB) مشتق شده است. روش تهیه TTC از انواع دیگر قهوه بی نظیر است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات درمانی و بیولوژیکی TTC بود.

پودر ACB از نظر فیزیکوشیمیایی با استفاده از طیف‌سنجی UV-Vis، طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنجی پرتو ایکس پراکنده انرژی (EDX) مشخص شد.

تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی با استفاده از HaCaT (خط سلولی کراتینوسیت انسانی) زیست سازگاری پودر ACB را ثابت کرد.

قهوه

مطالعات موردی که بر روی افراد سالم به عنوان جمعیت پژوهش متمرکز بود با استفاده از TTC انجام شد. مصرف TTC در مقایسه با سایر انواع قهوه مفید بود. TTC از ACB به دست آمد که با تکنیک های طیف سنجی مشخص شد و به دلیل نتایج روی رده های سلولی HaCaT زیست سازگاری را نشان داد.

TTC اثرات درمانی مفیدی بر روی افراد دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل آماری، نسبت متاثر از بیماری دیابت، بیماری قلبی و افسردگی به طور قابل توجهی کاهش یافت.

نمونه هایی از آن عبارتند از پرس فرانسوی شاد، قهوه اسکاندیناوی، یا قهوه یونانی و ترکی نوعی که معمولا در خاورمیانه مصرف می شود. وقتی ریخته می شود، زمین های تصفیه نشده مانند لجن روی کف فنجان کوچک می نشیند.

برای نگاه کردن به آینده، بزرگان منطقه سنت خواندن رسوب یک فنجان واژگون، مانند یک گلوله کریستالی دارند.

با این حال، روغن موجود در قهوه جوشانده دارای کافستول و کاهوئول است، ترکیباتی به نام دیترپن. نشان داده شده است که آنها LDL، کلسترول بد را افزایش می دهند و HDL را کمی پایین می آورند، چیزی که به عنوان نوع خوب شناخته می شود