بررسی جنبه های بالینی و سم شناسی گوگرد

اگرچه هیچ نیاز غذایی شناخته شده ای برای کود گوگرد کشاورزی معدنی وجود ندارد، اما این عنصر برای همه گونه های جانوری به همان اندازه که همه آنها به اسید آمینه متیونین حاوی گوگرد نیاز دارند، یک عنصر ضروری است.

سه شکل غالب گوگرد آلی در حیوانات و انسان ها وجود دارد: 1) تیومتیل باقی مانده متیونین در پروتئین. 2) سولفیدریل دی سولفیدهای پروتئین. و 3) ترکیبات حاوی استر یا آمید سولفات های گلیکوزامینوگلیکان ها، استروئیدها و بسیاری از متابولیت های بیگانه بیگانه. بنابراین، گوگرد جزء مهمی از اسیدهای آمینه، پروتئین ها، آنزیم ها، ویتامین ها و سایر مولکول های زیستی می شود.

برخلاف گونه‌های پستانداران، گوگرد گرانوله می‌توانند از گوگرد غیرآلی استفاده کنند و متیونین را سنتز کنند که از آن سایر ترکیبات گوگردی مهم ساخته می‌شود. از این رو، کمبود گوگرد عمدتاً زمانی رخ می دهد که گیاهان در خاک های فاقد گوگرد رشد می کنند و زمانی که انسان ها و حیوانات از رژیم های غذایی کم پروتئین استفاده می کنند.

با این حال، در زمان های اخیر، شیوع فزاینده پالایش نفت و ذوب ترکیبات گوگردی کانی های فلزی به فلزات آزاد، تأثیر زیادی بر تعادل گوگرد در محیط دارد. سمیت گوگرد عمدتاً با سطوح بالای گوگرد کشاورزی معدنی و مواد فرار سمی آن در محیط مرتبط است. دی اکسید گوگرد (SO2)، یک آلاینده اصلی هوا، ممکن است با ایجاد برونشیت، انقباض برونش و افزایش مقاومت ریوی بر سلامت حیوانات و انسان تأثیر منفی بگذارد.

استفاده احتمالی از کاربید سیلیکون نانوساختار برای ساخت حسگرهای گاز مقاومت شیمیایی با گزینش پذیری بالا نسبت به دی اکسید گوگرد اخیرا مورد بررسی قرار گرفته است. در این کار، ما این موضوع را با یک بررسی عمیق در مورد نقشی که فرآیند اکسیداسیون روی سطح نانوذرات کاربید سیلیکون در طول تشخیص SO2 ایفا می‌کند، یک قدم جلوتر می‌بریم.

این مطالعه با درک فرآیند اکسیداسیون در دماهای مختلف آغاز می شود و متعاقبا مکانیسم واکنش SO2 را در هر دو فضای خشک و مرطوب در دمای کاری بهینه برای عملکرد گوگرد مایع کشاورزی بررسی می کند. این دستگاه با استفاده از تنظیم طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ بازتابش منتشر که قادر به کار در شرایط operando با یک الکترونیک اختصاصی برای نظارت همزمان واکنش‌های شیمیایی سطح روی فیلم حسگر همراه با فعالیت الکتریکی آن بود، مشخص شد.

این کار نشان می‌دهد که اکسیداسیون نانوذرات کاربید سیلیکون هسته اصلی اصلاح ویژگی‌های الکتریکی کلی دستگاه است. همچنین ثابت شد که قرار گرفتن در معرض SO2 نرخ اکسیداسیون فیلم کاربید سیلیکون را در شرایط کاری افزایش می دهد. علاوه بر این، مشاهده شد که این رفتار با وجود رطوبت بزرگتر می شود.

  • منابع:
    1. Sulfur: its clinical and toxicologic aspects

  • تبلیغات:
  1. لباس کار که از آتش گرفتن کارگر جلوگیری کرد

  2. آخرین قیمت فروش عمده سرامیک ارزان

  3. زنی که با ویبره مبل لاغر شد!

  4. کیف های چرم زنانه