تسمه صنعتی اصفهان هرگز پاره نمی شود

درایوهای تسمه صنعتی اصفهان و زنجیر را می توان برای انتقال نیروی مکانیکی بین دو شفت دوار استفاده کرد. درایوهای تسمه اغلب ارزان تر از چرخ دنده های معادل هستند و برای انتقال نیرو بین شفت هایی که به طور گسترده از هم جدا شده اند یا درایوهای غیر موازی مفید هستند.

درایوهای زنجیر معمولاً فشرده‌تر از درایوهای تسمه معادل هستند و می‌توانند در محیط‌های روغنی که در آن تسمه معادل مستعد لیز خوردن است، استفاده شود.

طیف گسترده ای از درایوهای تسمه و زنجیر وجود دارد و این فصل به معرفی فناوری و انتخاب و مشخصات درایوهای زنجیر تسمه ای و تخت و غلتکی پرداخته است. این فناوری به طور مداوم با مواد جدید و درمان‌های سطحی، بهبود درک سینماتیک و فرسودگی و روش‌های مدل‌سازی مرتبط در حال توسعه است.

بنابراین، تسمه‌ها و درایوهای زنجیره‌ای، یک حوزه فرصت نوآوری، به‌ویژه برای کاربردهای جدید، عمر طولانی‌تر، و قابلیت اطمینان بهبود یافته و همچنین کوچک‌سازی را نشان می‌دهند.

درایوهای تسمه برای انتقال بار از شفت محرک موتور به شفت محرک زمانی که جداگانه قرار دارند استفاده می شود. دو نوع تسمه برای مصارف صنعتی موجود است.

تسمه

تسمه مسطح یک محرک اصطکاکی است که بار را از طریق اصطکاک بین تسمه و قرقره منتقل می کند در حالی که تسمه V یک درایو مثبت است که از یک طرف صاف است و از طرف دیگر دارای برجستگی مانند دندانه دنده است.

اینهاتسمه‌های دندانه‌دار در شیارهای مطابق با قرقره قرار می‌گیرند. برای انتقال بارهای کوچکتر، تسمه های مسطح و برای بارهای کوچک و متوسط، معمولاً از محرک های تسمه V استفاده می شود.

این ها درایوهای مرکزی طولانی با لغزش های کوچک هستند. سمت شل تسمه در سمت بالا نگه داشته می شود تا زاویه تماس با قرقره ها با افتادگی در سمت بالا افزایش یابد.

این برای انتقال کارآمد بار ضروری است. حداکثر توان توصیه شده که می تواند توسط یک تسمه با سطوح مقطع مختلف منتقل شود توسط سازنده تسمه ارائه شده است و برخی از رتبه بندی ها در جدول 8.1 آورده شده است. هنگام انتخاب این درایوها، پارامترهای زیر باید در نظر گرفته شود.