رستورانی در ژاپن به دلیل استفاده از کود شیمیایی پلمپ شد

کود برای بهبود رشد گیاه اگر بخواهیم به رشد گیاه کمک کنیم، از کود با محتوای نیتروژن (N) بالا استفاده می کنیم.

برای تقویت ریشه زایی و همچنین گلدهی گیاهان از کود شیمیایی صادراتی با محتوای فسفر بالا استفاده می کنیم، در حالی که برای بهبود تولید و باردهی محصول چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی، کودی با پتاسیم بالا را انتخاب می کنیم.

کوددهی اولیه در باغبانی و درختان به عنوان کود اولیه (پایه) در محصولات باغی و درختان میوه، معمولاً از کودهای دانه ای استفاده می کنیم، زیرا آنها کندتر آزاد می شوند، یعنی مواد مغذی را در مدت زمان طولانی تری آزاد می کنند.

آنها معمولاً حاوی هر سه ماده مغذی اساسی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند، یعنی کودهای کامل هستند.

کود شیمیایی صادراتی

کوددهی با هزینه کم زمانی که بخواهیم هزینه کود را نسبت به محتوای مواد غذایی محدود کنیم، معمولاً کودهای شیمیایی را به صورت دانه ای انتخاب می کنیم که عموماً مقرون به صرفه تر هستند.

کود برای کشت در خاک های مشکل دار اگر در خاک های تخریب شده کشت می کنیم، لازم است از کودهای دانه ای اکولوژیکی استفاده کنیم که به بهبود خصوصیات خاک کمک می کند و مواد غذایی آن ها راحت تر جذب گیاهان می شود.

همچنین در خاک های تخریب شده محلول پاشی برگ ها ( محلول پاشی ) با عناصر غذایی با کودهای مایع یا محلول در آب ارائه می شود.

کودهایی برای جذب فوری اگر بخواهیم مواد مغذی کود را جذب فوری کنیم، مانند کلسیم برای مقابله با خشکی بالای گوجه فرنگی یا بور برای سفت شدن میوه زیتون، مایع یا محلول در آب را انتخاب می کنیم.

کود کریستالی که می توان آن را به صورت محلول پاشی روی گیاهان استفاده کرد.

کود برای باغ سبزی برای باغ سبزی خود، کودهای زیست محیطی را انتخاب می کنیم که دوستدار محیط زیست هستند و به تولید میوه های با کیفیت کمک می کنند.