پلیس با برنج قهوه ای 111توانست دزد طلا را در کالیفرنیا به دام اندازد

بررسی ما نشان داده است که برنج قهوه ای 111حاوی ترکیبات فیتوشیمیایی فعال زیستی است که ممکن است با برخی پیامدهای مهم مغذی مرتبط باشد.

بنابراین، برنج قهوه ای مورد توجه روزافزون مصرف کنندگانی قرار گرفته است که به سلامتی توجه دارند. علاوه بر این، بررسی ما همچنین نشان می‌دهد که فرصت‌های متعددی برای صنایع غذایی برای توسعه طیف گسترده‌ای از محصولات غذایی با استفاده از برنج قهوه‌ای به‌عنوان ماده اصلی وجود دارد.

مشابه سایر گیاهان، تحقیقات آینده باید برای غربالگری اجزای زیست فعال فردی که ممکن است با پیامدهای مغذی برنج قهوه ای مرتبط باشد، طراحی شود.

گابا موجود در برنج قهوه ای همچنین به تغذیه رگ های خونی، تنظیم ترشح انسولین، جلوگیری از افزایش کلسترول خون، کاهش ناآرامی های عاطفی، بهبود سکته مغزی، بهبود عملکرد کلیه و کبد و پیشگیری از بیماری مزمن الکل کمک می کند.

برنج

روغن سبوس برنج (RBO) موجود در برنج قهوه ای می تواند به کاهش سطح آتروژنیک و افزایش کلسترول HDL کمک کند. فعالیت کاهش دهنده کلسترول ناشی از RBO به دلیل کاهش جذب-بازجذب کلسترول و تداخل استرول های گیاهی در متابولیسم کلسترول بود.

هنگامی که در یک مطالعه مواد غیر صابونی سبوس برنج به همسترها داده شد، دفع چربی مدفوع و استرول خنثی بیشتر بود. این نشان می دهد که کاهش قابلیت هضم چربی وجود دارد.

سلول‌های لوسمی که با عصاره برنج قهوه‌ای جوانه‌زده درمان شدند، تکه تکه شدن DNA بیشتری را در مقایسه با سلول‌های لوسمی تیمار شده با برنج قهوه‌ای نشان دادند. جدای از آن، فعالیت‌های تنظیم‌کننده ایمنی یافت شده در برنج قهوه‌ای جوانه‌زده، تکثیر سلولی سلول‌های غدد لنفاوی مزانتریک را در شرایط آزمایشگاهی افزایش می‌دهد و همچنین باعث افزایش جمعیت‌های B طحال، زیرجمعیت‌های سلول‌های T-helper و تولید نیتریک اکسید c-اینترفرون می‌شود.