چکمه های سوارکاری تولید شده از قیر خبرساز شد

قیر پلاستیکی
از قیر، تینر و پرکننده بی اثر مناسب تشکیل شده است و مقدار پرکننده بی اثر تقریباً 40 تا 45 درصد است و برای پرکردن ترک ها در سازه های بنایی، جلوگیری از نشتی و غیره استفاده می شود.

قیر خطی
این قیر است که با ویسکوزیته یا نفوذ مشخصی بدون تصفیه بیشتر تقطیر می شود.

برنامه های کاربردی

از قیر برای ساخت سقف و نمدهای ضد رطوبت استفاده می شود.

قیر پلاستیکی برای نشت، کاغذ بسته بندی ضد آب، آسفالت برای لوله ها، پرکننده اتصالات، ترکیبات پرکننده قیری برای جعبه های کابل، برای آب بندی انباشته ها و باتری ها.

همچنین برای تثبیت نمدهای سقفی، نمدهای محافظ سد و برای مواد عایق حرارتی ساختمان ها، تجهیزات برودتی و سردخانه استفاده می شود.

یک مصالح ساختمانی با پتانسیل بسیار زیاد
بازیافت سرد قیر شرکت ستاره سبز جویبار به عنوان یک اتصال دهنده، یک فناوری جا افتاده جهانی است که به طور فزاینده ای برای مقامات مسئول و شرکت های ساختمانی برای بازسازی جاده ها یا ساخت و ساز جاده های جدید اهمیت پیدا می کند.

اینها مبنای عالی برای روبنای آسفالتی بعدی با کاهش ضخامت لایه در روسازه جاده را تشکیل می دهند و قیر فوم دار با استفاده از آخرین تکنولوژی از قیر معمولی در حدود تولید می شود.

قیر شرکت ستاره سبز

 

دمای 175 درجه سانتیگراد پردازش و افزودن قیر فوم شده به مخلوط معدنی دقیقاً در بازیافت‌کننده‌های WIRTGEN با استفاده از سیستم‌های تزریق کنترل‌شده توسط ریزپردازنده انجام می‌شود.

یک مصالح ساختمانی با پتانسیل بسیار زیاد
بازی سرد قیر فوم به عنوان یک اتصال، یک فناوری است که به طور فزاینده برای مسئولان و شرکت های ساختمانی برای ساخت جاده ها یا ساخت و ساز جاده های جهانی مهم است که پیدا می شود و بازیافت سرد با قیر فوم شده، تولید لایه های حامل پذیرش و بادوام را ممکن می کند.

اینها آسفالتی عالی برای روبنای بعدی با کاهش ضخامت لایه در روسازه جاده راجدل تشک و قیر فوم دار با استفاده از آخرین تکنولوژی از قیر معمولی در حدود تولید می شود.

دمای 175 درجه سانتیگراد و افزودن قیر فوم به مخلوط معدنی در بازیافت‌کننده‌های بازیافت‌کننده‌های Wirtgen با استفاده از سیستم‌های کنترل‌شده توسط ریزپردازنده انجام می‌شود.